<<< --- ติดตามกิจกรรมและสอบถามปัญหาต่าง ๆ ได้ที่ facebook "Becthai" --- <<<