เนื่องด้วยขณะนี้หน่วยงานต่าง ๆ กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายสายไฟฟ้าและสายสัญญาณทั้งหมดบริเวณถนนพหลโยธินลงสู่ใต้ดิน
ซึ่งส่งผลกระทบให้โทรศัพท์ของบริษัทเบคไทยฯ สำนักงานใหญ่ ขัดข้อง
ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอเรียนให้ท่านลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องติดต่อผ่านหมายเลขต่อไปนี้
หมายเลขหลัก 0-2615-2929
ฝ่ายขายและการตลาด 0-2615-2370 ถึง 72
ฝ่ายบริการหลังการขาย 0-2615-2375
โทรสาร 0-2615-2350
รวมทั้งสามารถติดต่อผ่านอีเมลได้ที่ bkk@becthai.com และ sales@becthai.com
**ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย**

Our telephone service provider is in the midst of moving the phone lines.

Thus our phones may not work properly in the coming days.

If you need to reach us urgently, please note the following numbers:

   main  +66 2615 2929

   sales  +66 2615 2370 thru 2

   service  +66 2615 2375

   fax  +66 2615 2350 

Our emails are not affected and we cans still be reached via email as usual.

**Thank you for your kind understanding and we apologize for the inconvenience.**

......

เข้าสู่เว็บไซต์   Enter Website